Unia Europejska

  • Home
  • /
  • Unia Europejska

Unia Europejska

unia

ŚLĄSKIE ZAPLECZE REMONTOWE Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.
„Dywersyfikacja oferty i wdrożenie innowacji produktowej i organizacyjnej sposobem podniesienia poziomu bezpieczeństwa prowadzonej działalności.”.

Projekt jest ukierunkowany na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez dywersyfikację oferty o unikatowy, nowy produkt – w wyniku realizacji przedsięwzięcia spółka wdroży nowy proces technologiczny produkcji zmodernizowanego wagonu samowyładowczego. Nowy produkt (1 sztuka) stanowi innowację nieznaną i niestosowaną dotychczas. Działanie to zostało m.in. umożliwione poprzez zakup 6 sztuk aktywów trwałych (w postaci stanowisk i urządzeń badawczo-pomiarowych oraz produkcyjnych), które uzupełniły już posiadane przez spółkę maszyny wykorzystane we wdrażanym procesie. Wynikiem projektu jest także wzrost zatrudnienia o 2 osoby, wzrost konkurencyjności spółki oraz pozytywny wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

Wartość projektu: 645 750,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 446 250,00 PLN