Nasza historia

  • Home
  • /
  • Nasza historia

Nasza historia

Tradycje przedsiębiorstwa Śląskie Zaplecze Remontowe sp. z o.o. sięgają początków dwudziestego wieku kiedy to rozwój przemysłu hutniczego i wydobywczego sprawił, że gwałtownie wzrosło znaczenie transportu kolejowego. Jednocześnie kopalnie potrzebowały coraz większych ilości piasku do zamulania nieczynnych wyrobisk. Coraz większa ilość przewozów łączyła się z koniecznością przeprowadzania częstych remontów taboru kolejowego. Z racji swojego położenia Przezchlebie stanowiło doskonały teren do umiejscowienia tego typu zakładu.

hist01

Zakłady wybudowano przy istniejącej już od XVIII wieku linii kolejowej, łączącej kopalnię piasku w Kotlarni z kopalniami węgla kamiennego z Zabrza. W skład obiektu wchodziła parowozownia oraz kilka domów dla pracowników zatrudnionych w tej parowozowni, a także dla pracowników zatrudnionych przy eksploatacji piasku z pobliskiego jeziora „Bagry”. Gruntowna rozbudowa zakładu nastąpiła po drugiej wojnie światowej. W dalszym ciągu jednak zakład zajmował się wyłącznie naprawami parowozów. Należący wówczas do kopalni piasku w Kotlarni zakład został w wyniku przekształceń przejęty przez przedsiębiorstwo eksploatujące kamień górniczy. Kolejnym właścicielem została kopalnia piasku Kuźnica Warężyńska.

hist02

Zaniechanie eksploatacji lokomotyw parowych sprawiło, że zakład musiał zmienić profil swojej działalności. Nadal jednak ściśle związany był z transportem kolejowym. W krótkim czasie stał się wiodącym w kraju wykonawcą remontów taboru kolejowego, specjalizującym się w remontach wagonów towarowych. Od 1998r. właścicielem zakładu została prywatna firma SARKOM z Oleśnicy, która nabyła zakład od kopalni piasku w Kuźnicy Warężyńskiej. Kolejnym właścicielem została firma Altrans, która do dnia dzisiejszego pozostaje wraz z czeską firmą ZX-Benet s.r.o współwłaścicielem spółki Śląskie Zaplecze Remontowe sp. z o.o. Dzięki tym zmianom zakład od wielu lat dynamicznie się rozwija.