MMS – ECM

ECM

MMS – System Zarządzania Utrzymaniem Taboru Kolejowego

Śląskie Zaplecze Remontowe sp. z o.o. posiada uprawnienia jako ECM-Podmiot Odpowiedzialny za Utrzymanie Taboru Kolejowego.
Certyfikat ECM PL/31/0016/0025

W istniejącej sytuacji prawnej jesteśmy gotowi do świadczenia usług jako podmiot ECM dla innych posiadaczy wagonów. Posiadamy w tym zakresie wykształconą, doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę z uprawnieniami audytora wewnętrznego w ramach pełnego systemu MMS, nad którym czuwa specjalnie do tego powołany Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Utrzymaniem w transporcie kolejowym.

Posiadamy dokumentację systemu utrzymania DSU poszczególnych typów wagonów oraz dokumentacje konstrukcyjne i eksploatacyjne zarządzanego w ramach MMS taboru kolejowego. Mamy wdrożone wszystkie procedury istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa eksploatacji taboru, współpracujemy z uznanymi, autoryzowanymi warsztatami naprawczymi w Polsce i zagranicą w zakresie napraw wagonów i podzespołów.

Aby nasza spółka mogła pełnić rolę podmiotu ECM dla wagonów kolejnego klienta, konieczne jest spełnienie przez niego pewnych wymogów w zakresie posiadania niezbędnych dokumentów, takich jak:

  • podstawowa dokumentacja konstrukcyjna wagonów oraz świadectwa typu wagonów,
  • dokumentacja systemu utrzymania (DSU) wagonów,
  • dokumentacja techniczno-ruchowa zawierająca instrukcje obsługi, bieżącej konserwacji i bezpieczeństwa wagonów oraz opis techniczny wagonu,
  • akta wagonu zawierające dotychczasową historię i rejestr czynności utrzymaniowych, w tym dokumenty ponaprawcze,
  • inne dokumenty formalno-prawne jak np: prawo dysponowania wagonami; potwierdzenie rejestracji wagonów w krajowym rejestrze wagonów; świadectwa sprawności technicznej wagonów; protokoły dopuszczenia do eksploatacji zbiorników wystawione przez inspektorów dozoru technicznego; autoryzacja bezpieczeństwa bocznicy, itp.

 

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych podjęciem współpracy w ramach ECM.