Regulamin obiektu

  • Home
  • /
  • Regulamin obiektu

Regulamin obiektu

Regulamin obiektu – Warsztat Napraw Wagonów ŚZR

1.

Warsztat usytuowany jest przy bocznicy kolejowej Śląskie Zaplecze Remontowe w Przezchlebiu. Bocznica odgałęzia się od toru nr 301 linii kolejowej nr 301 Zarządcy Infrastruktury Kopalnia Piasku Kotlarnia – Linie Kolejowe Sp. z o.o.

2.

Warsztat ŚZR wykonuje naprawy okresowe, przeglądy, bieżące i awaryjne wagonów towarowych różnych typów.

3.

Wszelkie prace wykonywane są wyłącznie przez pracowników zatrudnianych przez Śląskie Zaplecze Remontowe Sp. z o.o.

4.

Warsztat nie oferuje możliwości wykonywania na swoim terenie jakichkolwiek prac przez pracowników firm obcych.

5.

Obiekt jest czynny w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 6:00-14:00.

6.

Warsztat przyjmuje do naprawy wyłącznie wagony próżne, oczyszczone z pozostałości po rozładunku.

7.

Maksymalna ilość wagonów możliwych do przyjęcia jednorazowo wynosi 50 szt.

8.

Warsztat nie ma możliwości oferowania torów postojowych.

9.

Obiekt nie jest zelektryfikowany (możliwość dojazdu wyłącznie trakcją spalinową). Nie ma możliwości tankowania paliwa do lokomotyw.

10.

Obiekt jest chroniony i objęty monitoringiem.