Cennik

Cennik

Cennik – Warsztat Napraw Wagonów ŚZR

1.

Warsztat Napraw Wagonów ŚZR świadczy usługi w oparciu o indywidualne uzgodnienia ze Zleceniodawcą.

2.

Oferta jest przygotowywana na podstawie kosztowej kalkulacji wykonania usługi z uwzględnieniem aktualnych warunków rynkowych bądź przetargu.

3.

Uzgadniane indywidualnie dla każdego wagonu ceny są ściśle związane z ilością, typem oraz zakresem prac.

4.

Przygotowywana oferta cenowa składa się z dwóch części: pierwsza obejmuje stały zakres naprawy a druga obejmuje ceny ustalonych robót dodatkowych.

5.

Oferowana cena nie obejmuje kosztów dostarczenia wagonów do Warsztatu i ich odbioru po naprawie.

6.

W przypadku konieczności zakupu dużej ilości materiałów Zleceniobiorca zastrzega sobie możliwość otrzymania zaliczki na poczet zakupu tych materiałów.

7.

Dopuszcza się możliwość zastosowania materiałów dostarczonych przez Zleceniodawcę.